شجاعت یعنی این!

شجاعت یعنی این!

 

در گذشته نمره 20 مثل جواهر ارزش داشت و راحت و آسان به دانش آموزان داده نمی شد. کسانی که این نمره را دریافت می کردند حقیقتا" بیش از این نمره معلومات داشتند و به راستی شایسته این افتخار عظیم بودند. به هر حال ما شاگردان قدیمی همه می دانیم که انشای کمتر از 10 خط را هیچ معلمی نمره مطلوب قبولی نمی داد و محصلینی بودند که از این درس تجدید و یا حتی رد می شدند.

دوستی تعریف می کرد که در یکی از دبیرستان های تهران، هنگام برگزاری امتحانات سال آخر ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شده بود که" شجاعت یعنی چه؟!" محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود: "شجاعت یعنی این!" و ورقه خود را سفید به ممتحن داده و رفته بود. اما ورقه آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند. چه خوب گفته اند: "کم گوی و گزیده گوی چون در"

 

 

                                              نویسنده: فاطمه محرر

/ 0 نظر / 4 بازدید