# انسان

من نمی دانم

من نمی دانم                                 - و همین درد مرا سخت می آزارد- که چرا انسان، این دانا                                         این پیغمبر در تکاپوهایش                    - چیزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید